Konserwacja rzeki Gąsawki

Prace konserwacyjne polegały na wykoszeniu wraz z wygrabieniem roślinności porastajacej dno i skarpy rzeki oraz oczyszczeniu koryta z nagromadzonych zanieczyszczeń. Konserwacji poddano odcinek rzeki o długości 24,7 km. Prace prowadzono przy użyciu kosiarki amfibii, łyżki koszącej na koparce oraz ręcznie z wykorzystaniem kos i pił spalinowych.

transand-konserwacja-rzeki-gasawka-po-pracach-oczyszczajacych
transand-konserwacja-rzeki-gasawka-w-trakcie-prac
transand-konserwacja-rzeki-gasawka-po-pracach-oczyszczajacych-prog-wodny-zazdrosc