Odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne

Strona Główna / Realizacje / Odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne

W trakcie naszej działalności z zakresu gospodarki odpadami odebraliśmy od wytwórców i zagospodarowaliśmy setki tysięcy ton odpadów. W grupie tej znalazły się głównie odpady pochodzenie przemysłowego, jak popioły oraz osady z oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych, odpady z produkcji i przetwarzania makulatury, odpady budowlane, ziemia przeznaczona do rekultywacji metodami ex situ, odpady palne do produkcji paliwa alternatywnego i wiele innych. Mając na uwadze dążenie do ograniczenia ilości odpadów składowanych na składowiskach oraz budowanie gospodarki o obiegu zamkniętym, w naszej pracy poszukujemy nowych rozwiązań i sposobów na wykorzystanie odpadów w sposób gospodarczo przydatny. Współpracujemy m in.: z Wydziałem Technologii i Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. JJ. Śniadeckich w Bydgoszczy, Biurem Ekspertyz i Projektów Łucja Fukas-Płonka, Politechniką Śląską, laboratorium akredytowanym BEST z Torunia.

W ostatnich 10 latach zrealizowaliśmy usługi takie jak:

Wybranie ze zbiornika i utylizacja osadów z dekarbonizacji wody, Bydgoszcz, 2017

WYBRANIE ZE ZBIORNIKA I UTYLIZACJA OSADÓW Z DEKARBONIZACJI WODY, BYDGOSZCZ 2017 – początek oczyszczania

WYBRANIE ZE ZBIORNIKA I UTYLIZACJA OSADÓW Z DEKARBONIZACJI WODY, BYDGOSZCZ 2017 – w trakcie oczyszczania

WYBRANIE ZE ZBIORNIKA I UTYLIZACJA OSADÓW Z DEKARBONIZACJI WODY, BYDGOSZCZ 2017 – po oczyszczaniu

Systematyczny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów powstających w Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów, 2014-2016

Usługa zagospodarowania w procesie odzysku odpadów o kodach: 03 03 07, 04 02 22, 07 02 99, 10 01 01, 16 03 04, 17 01 07, 17 01 80, 17 06 04, 17 09 04., produkcja paliwa alternatywnego z odpadów, 2014

Odbiór i unieszkodliwianie komunalnych osadów ściekowych, 2009-2012

Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów poprodukcyjnych z Zakładów Chemicznych ZACHEM S.A.

Kompleksowa usługa w zakresie wydobycia i zagospodarowania odpadów składowanych na Izolowanym Składowisku Osadów w ilości 600 tyś. ton.