Blog

wycinka lasu kombajnem

Czym jest i do czego służy harvester?

Harvester to w dosłownym tłumaczeniu kombajn leśny, czyli wielooperacyjna maszyna wykorzystywana do prac leśnych. Kombajn ścina, okrzesuje i przecina drewno. Dzięki zastosowaniu maszyny można znaczenie ograniczyć negatywny wpływ wycinki na otoczenie, a mechanizacja przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa leśników. Do obsługi kombajnu potrzebna jest tak naprawdę tylko jedna osoba, a stanowisko operatora znajduje się w kabinie. Przy ręcznej wycince konieczne jest zaangażowanie co najmniej kilku pracowników. A zatem dzięki kombajnowi proces wycinki staje się szybszy i wydajniejszy.

Czytaj więcej...

budowa mostu

Prace hydrotechniczne, czyli jakie?

Prace hydrotechniczne to różnego rodzaju działania obejmujące budownictwo wodne, śródlądowe i morskie. Pod pojęciem prac hydrotechnicznym należy rozumieć na przykład budowę przystani, portów, mostów i przepustów, a także wszelkie czynności związane z regulacją zbiorników wodnych. Zasadniczo celem prac hydrotechnicznych zawsze jest zwiększenie efektywności wykorzystania gospodarki wodnej, której funkcjonowanie bez żadnych modyfikacji i ulepszeń byłoby ograniczone lub wręcz niemożliwe. Do podstawowych prac hydrotechnicznych należą:

Czytaj więcej...

rów melioracyjny

Czym są rowy melioracyjne?

Rowy melioracyjne służą do odwadniania terenów, a w czasie suszy mogą dostarczać wodę do upraw. W rowach melioracyjnych buduje się progi betonowe lub kamienne oraz różnego rodzaju zastawki blokujące przepływ wody pozwalające na zachowanie stałego poziomu. Woda do rowów melioracyjnych spływa systemem rur, które zakopane są pod powierzchnią ziemi z odpowiednim spadkiem. Rury umieszczane są w odległości co kilka lub kilkanaście metrów od siebie, w zależności do specyfiki terenu.

Czytaj więcej...

zarośnięte jezioro

Wszystko, co należy wiedzieć o koszeniu jezior

Koszenie zbiorników wodnych ma na celu usunięcie różnego typu roślinności — zarówno twardej, jak i miękkiej, czyli wynurzonej i zanurzonej. Koszona jest trzcina, sitowie, tatarak i rzęsa wodna. Jest to sposób na dbanie o dno zbiornika oraz pielęgnację strefy brzegowej. Dzięki innowacyjnym maszynom koszącym możliwe jest dotarcie do wszystkich, nawet trudnodostępnych miejsc i przeprowadzenie prac w wymagających warunkach terenowych, na przykład bagniskach.

Czytaj więcej...

mechaniczne oczyszczanie zbiornika

Metoda mechaniczna czy bakteryjna? Które rozwiązanie wybrać do oczyszczania zbiornika wodnego?

Oczyszczanie zbiornika wodnego ma na celu zahamowanie procesów eutrofizacji, czyli powolnego zarastania i wypłycania się akwenów. Co prawda umiarkowana eutrofizacja jest wskazana, ale gdy postępuje zbyt szybko i gwałtownie, konieczne jest wdrożenie działań zapobiegawczych. W przeciwnym wypadku w zbiorniku pojawią się glony i sinice, a woda zmieni kolor i zapach na mniej przyjemny

Czytaj więcej...

wodorosty

Jak skutecznie pozbyć się wodorostów ze zbiornika wodnego?

Wodorosty to rośliny wodne. Do tej kategorii zaliczane są duże glony takie jak brunatnice, krasnorosty i ramienice, a także glony nitkowate i niektóre sinice Wodorosty przyczyniają się do zazieleniania wody w zbiorniku – glony nitkowate unoszą się na powierzchni zbiornika i po pewnym czasie tworzą jednolitą masę szczelnie zakrywającą lustro wody. Zanim jednak tak się stanie, glony najpierw rozwijają się na dnie zbiornika. Następnie w wyniku zbierania się tlenu powstającego w procesach fotosyntezy glony są unoszone do góry.

Czytaj więcej...

żaba w stawie

Zielona woda w stawie - o czym świadczy?

Zielona woda w stawie to pierwszy symptom świadczący o zarastaniu akwenu glonami. Wysoka temperatura stanowi doskonałe warunki do wzrostu glonów, dlatego jest to szczególnie niebezpieczne zjawisko dla niewielkich zbiorników i płytkich stawów, które szybko się nagrzewają. Zmasowany rozwój fitoplanktonu widać gołym okiem. Zielone drobinki zasiedlają całą powierzchnię stawu i po pewnym czasie powodują mętnienie wody oraz zmianę jej koloru i konsystencji – woda staje się galaretowata i wydziela nieprzyjemną woń.

Czytaj więcej...