Zielona woda w stawie - o czym świadczy?

Zielona woda w stawie to pierwszy symptom świadczący o zarastaniu akwenu glonami. Wysoka temperatura stanowi doskonałe warunki do wzrostu glonów, dlatego jest to szczególnie niebezpieczne zjawisko dla niewielkich zbiorników i płytkich stawów, które szybko się nagrzewają. Zmasowany rozwój fitoplanktonu widać gołym okiem. Zielone drobinki zasiedlają całą powierzchnię stawu i po pewnym czasie powodują mętnienie wody oraz zmianę jej koloru i konsystencji – woda staje się galaretowata i wydziela nieprzyjemną woń.

Staw jest tworem sztucznym, ale zachodzą w nim procesy identyczne, jak w naturalnym jeziorze. Równowagę biologiczną łatwiej jest utrzymać w dużych zbiornikach z różnymi roślinami wodnymi. Przy zakładaniu stawu lub oczka wodnego trzeba uwzględnić okres dojrzewania akwenu, który może wynosić około 4 tygodni. W tym czasie staw zasiedlany jest przez florę bakteryjną – aby woda w zbiorniku pozostała czysta i klarowna warto zastosować preparaty nitryfikacyjne, które są bezpieczne dla roślin i ryb.

Jak pozbyć się glonów ze stawu?

W zarośniętym glonami stawie może całkowicie zaniknąć życie, dlatego konieczne jest wdrożenie działań zapobiegawczych. Długie i nitkowane glony można wyłowić ręcznie. O ile usuwanie wodorostów najlepiej przeprowadzić metodą mechaniczną, tak najskuteczniejszą metodą walki z sinicami i małymi glonami jest biologiczne oczyszczanie zbiornika. Wówczas całą pracę wykonują pożyteczne mikroorganizmy, którymi zasiedla się zbiornik. Bakterie przekształcają procesy gnilne w fermentacyjne — w dużym uproszczeniu można powiedzieć, że zanieczyszczenia stają się pożywką dla bakterii, dzięki czemu woda w stosunkowo szybkim czasie staje się przejrzysta i klarowna. Mikroorganizmy przyczyniają się także do redukcji fosforanów, przez które pojawiają się zakwity wody.