Metoda mechaniczna czy bakteryjna? Które rozwiązanie wybrać do oczyszczania zbiornika wodnego?

Oczyszczanie zbiornika wodnego ma na celu zahamowanie procesów eutrofizacji, czyli powolnego zarastania i wypłycania się akwenów. Co prawda umiarkowana eutrofizacja jest wskazana, ale gdy postępuje zbyt szybko i gwałtownie, konieczne jest wdrożenie działań zapobiegawczych. W przeciwnym wypadku w zbiorniku pojawią się glony i sinice, a woda zmieni kolor i zapach na mniej przyjemny

 

Może także dojść do pogorszenia warunków tlenowych i całkowitego zaniku tlenu w głębszych warstwach, a także do wytrącania siarkowodoru. Takie zbiorniki są nieprzydatne – nie nadają się do hodowli ryb ani czerpania wody pitnej. Nie mogą być także zagospodarowane na tereny rekreacyjne.

Dawniej do oczyszczania zbiorników stosowano preparaty chemiczne, które przyczyniają się zahamowania rozwoju glonów i sinic oraz innych organizmów. Skutki tej metody mogą mieć negatywny wpływ na środowisko, dlatego obecnie stosuje się bardziej naturalne sposoby oczyszczania akwenów.

Skuteczne metody hamowania eutrofizacji

Do czyszczenia kanałów wykorzystuje się dwie metody:

  • Mechaniczną — rekultywacja zbiornika poprzez usunięcie osadów dennych z użyciem ciężkiego sprzętu.
  • Biologiczną – oczyszczanie z użyciem preparatów bakteryjnych, które inicjują procesy samooczyszczania się wody.

Przy stosowaniu metody mechanicznej konieczne jest składowanie, osuszanie i utylizowanie osadów dennych, co przy dużych zbiornikach jest dość czasochłonnym zabiegiem, ale uzdatnianie odbywa się w sposób niezagrażający środowisku. Z kolei stosowane w metodzie biologicznej preparaty zmieniają proces gnilny w fermentacyjny i rozkładają zanieczyszczenia, które stają się pożywieniem dla bakterii. Zbiornik oczyszcza się w stosunkowo krótkim czasie. Dzięki preparatom biologicznym woda staje się bardziej klarowna i przejrzysta.