Czym są rowy melioracyjne?

Rowy melioracyjne służą do odwadniania terenów, a w czasie suszy mogą dostarczać wodę do upraw. W rowach melioracyjnych buduje się progi betonowe lub kamienne oraz różnego rodzaju zastawki blokujące przepływ wody pozwalające na zachowanie stałego poziomu. Woda do rowów melioracyjnych spływa systemem rur, które zakopane są pod powierzchnią ziemi z odpowiednim spadkiem. Rury umieszczane są w odległości co kilka lub kilkanaście metrów od siebie, w zależności do specyfiki terenu.

 

Dodatkowe elementy infrastruktury rowów melioracyjnych stanowią deszczownice z pompami, przepławki, nawodnienia grawitacyjne, groble rowów nawadniających i stawy rybne. W melioracji rzek stosuje się także pompy do nawodnień i systemy ciśnieniowe, co korzystnie wpływa na stan gleby i poprawia produkcyjność ziemi. Rowy mogą mieć głębokość od 0,6 m do 1,5 m, a ich szerokość zależna jest od ilości wody, ale zwykle mieści się w zakresie od 0,5 m do 2,5 m. Przy mocnym przepływie dna skarp umacnia się faszyną, przy czym zazwyczaj wystarcza obłożenie darnią.

Znaczenie melioracji dla gospodarki wodnej

Melioracje rzek pozwalają dostarczyć wodę wszędzie tam, gdzie występuje jej deficyt, a więc jest to sposób na walkę z suszą, która jest zjawiskiem nasilającym się w ostatnich latach. Poza tym dzięki rowom melioracyjnym można w bezpieczny sposób odprowadzić wodę z miejsc, gdzie występuje jej nadmiar, na przykład z terenów zagrożonych powodziami i podtopieniami. Melioracje rzek mają ogromne znaczenie dla rolnictwa i infrastruktury.

W rowach melioracyjnych płynie zwykle czystsza woda niż w rzekach, do których wpływa, a więc można pokusić się o stwierdzenie, że dzięki rowom melioracyjnym poprawia się jakość wód. Rowy melioracyjne stanowią schronienie dla delikatnych i nieodpornych na zanieczyszczenia organizmów, a więc można w nich spotkać wiele gatunków objętych ochroną żyjących w wodach stojących lub wolno płynących.