Nasza firma świadczy szeroki zakres usług środowiskowych. W naszej działalności wykorzystujemy innowacyjne metody pracy i nowoczesny sprzęt. Działamy na terenie całego kraju.

WYKONANIE PRACE HYDROTECHNICZNYCH NA WODACH PŁYNĄCYCH I ZBIORNIKACH WODNYCH

W dziedzinie hydrotechniki jest w stanie wykonać:

 • usuwanie osadów, poszerzanie i pogłębianie toru wodnego przy pomocy spycharki – amfibii do głębokość 7 m pod powierzchnią wody.
 • Eliminacja szkód powodziowych (osady, zbiorniki, przeszkody w rzece).
 • Budowa i likwidacja zbiorników (zapór ziemnych) w przepływie, usuwanie przeszkód w rzece (resztki jazów, filarów) za pomocą spychacza – amfibii.
 • Modyfikacja dna i brzegów podczas budowy mostów, wyrównanie i wzmocnienie przejść podziemnych.
 • Prace umacniające na ciekach wodnych – narzut kamienny, ręczne umacnianie brzegu kamieniem, kostka brukową i materacami betonowymi, umacnianie filarów mostowych.
 • Wyrównanie dna w zbiornikach rekreacyjnych, modyfikacja i budowa plaż.
 • Czyszczenie cieków wodnych, w tym usuwanie krzaków i ścinanie drzew.
 • Tworzenie nowych koryta rzek, kanałów nawigacyjnych.
 • Rozbiórka mostów.
 • Czyszczenie i budowa zbiorników wodnych.
 • Wydobywanie piasku żwirowego pod powierzchnią wody w wyrobiskach piaskowych.
 • Prace pomiarowe na ciekach wodnych, w tym badanie przeprowadzane przez nurków.

POZOSTAŁE PRACE

 • innowacyjna usługa kompleksowego oczyszczania wód powierzchniowych z nadmiarowej roślinności wodnej,
 • prace konserwacyjne na zbiornikach i ciekach wodnych,
 • odmulanie i pogłębianie zbiorników i cieków wodnych nowoczesną metodą z wykorzystaniem geotub,
 • koszenie terenów zieleni, terenów przesyłowych, wałów przeciwpowodziowych,
 • usuwanie zakrzeczeń,
 • zakładanie, przebudowa i kompleksowa renowacja stawów,
 • kompleksowe usługi zagospodarowania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne,
 • transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne,
 • oczyszczanie zbiorników, lagun i poletek osadowych ze szlamów i osadów,
 • odwadnianie osadów z użyciem wysokowydajnych pras,
 • rekultywacja terenów zdegradowanych metodą ex situ,
 • roboty ziemne,
 • dostawy kruszyw i żużli,

Jesteśmy niewielkim lecz bardzo elastycznym przedsiębiorstwem, które wychodzi naprzeciw potrzebom klienta i nie obawia się nowych wyzwań.

Jeżeli zainteresowała Państwa nasza oferta serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Innowacyjna usługa kompleksowego oczyszczania wód powierzchniowych z nadmiarowej roślinności wodnej

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Dodaj tu swój tekst nagłówka