Czyszczenie kanałów


Koparka czyszcząca rzekęZajmujemy się czyszczenie kanałów oraz strug. Ponadto dbamy o czystość rzek. Prace utrzymaniowe związane z czyszczeniem rzek pozwalają zadbać o właściwy stan wód oraz zminimalizować ryzyko powstawania strat powodziowych. Działania w tym zakresie są regulowane w Ustawie Prawo Wodne. Można podzielić je na kilka kategorii – wykaszanie roślin z dna i brzegów, usuwanie roślin pływających oraz drzew i krzewów porastających dno i brzegi, a także usuwanie z wód powierzchniowych różnego rodzaju przeszkód i zatorów.

W jakim celu przeprowadza się czyszczenie strug, kanałów i rzek?

Podstawowym celem przeprowadzania prac polegających na czyszczeniu strug, kanałów oraz rzek jest wyeliminowanie roślinności, która stwarza zagrożenie. Zanieczyszczone zbiorniki wodne zwykle nie mają swobodnego odpływu, a co za tym idzie, przyczyniają się do szybszego wylewania ich oraz powodzi. Oprócz tego krzewy, gałęzie, trzcina i pozostała roślinność mają niekorzystny wpływ na stan wody, a dodatkowo mogą stanowić barierę dla ryb i innych zwierząt żyjących w wodzie.

Warto również wspomnieć o tym, że wszelkiego rodzaju roślinność, która znajduje się w wodzie, stwarza poważne zagrożenie dla osób korzystających z łódek, kajaków i innych podobnych urządzeń. Równie niebezpieczne są osady. Dzięki naszej pracy rzeki, kanały o strugi są w dobrym stanie, nie sprawiają problemów rybom, a dodatkowo nie stanowią żadnego zagrożenia dla ludzi.