Koszenie zbiorników wodnych


WykaszarkaZajmujemy się koszeniem zbiorników wodnych. Usuwamy trzcinę, sitowie, tatarak oraz rzęsę wodną. Podejmujemy się usunięcia ze zbiorników wodnych wszelkiego typu zarówno twardej (wynurzonej), jak i miękkiej (zanurzonej) roślinności. Dbamy nie tylko o stan wód powierzchniowych i dna, ale także o strefę brzegową. Działamy w pełni ekologicznie, z wykorzystaniem innowacyjnego sprzętu, który precyzyjnie dociera do wszystkich newralgicznych miejsc oraz pracuje w trudnych i wymagających warunkach – na bagniskach i nierównych terenach. Oferta naszej firmy w zakresie koszenia zbiorników wodnych obejmuje przede wszystkim:

  • koszenie jezior,
  • koszenie rowów melioracyjnych,
  • koszenie rzek.

Ponadto zajmujemy się koszeniem skarp oraz strug.

 

W jakim celu kosi się zbiorniki wodne?

Koszenie rzek, jezior i innego typu zbiorników wodnych daje pewne korzyści rybakom. Przede wszystkim w ten sposób zmniejsza się ilość gniazd ptaków, a co za tym idzie, ryb jest więcej. Ponadto są one w lepszej kondycji, ponieważ są pozbawione pasożytów przenoszonych przez ptaki.

Zarastanie zbiorników wodnych wiąże się również z ich wypłycaniem, co zwiększa podatność ryb na choroby. Z tego względu należy regularnie poddawać akweny zabiegom pielęgnacyjnym, w zakres których wchodzi koszenie zbiorników wodnych, którym zajmujemy się od lat.

 

Koszenie rowów melioracyjnych

Rowy melioracyjne to urządzenia służące do odwadniania meliorowanego terenu. Aby ich działanie było prawidłowe, należy dbać o to, by rowy te nie zarastały i regularnie kosić je za pomocą specjalistycznego sprzętu. W zakres realizowanych przez nasza firma usług wchodzi koszenie rowów melioracyjnych, by zapewnić ich odpowiednią czystość.

 

Koszenie jezior i rzek

Również w przypadku naturalnych zbiorników wodnych, takich jak jeziora i rzeki, koszenie jest bardzo istotną pracą hydrotechniczną, której chętnie się podejmiemy. Kontrola zarośnięcia tych wód pozwala na utrzymanie bioróżnorodności gatunkowej i ochronę bytujących w jeziorach i rzekach ryb oraz gatunków chronionych.

 

Kiedy koszenie zbiorników wodnych jest zabronione?

Koszenie zbiorników wodnych nie zawsze jest możliwe do wykonania. Zakaz ten dotyczy nie tylko rzek, jezior i naturalnych stawów, lecz również prywatnych zbiorników wodnych (np. stawów rybnych). Usuwanie roślinności jest zabronione, gdy stanowi ono gniazdo dla ptaków – m.in. kormoranów i czapli szarej. Ptaki te są pod ochroną, dlatego koszenie stawów i innych zbiorników wodnych, gdzie występują te ptaki, jest zakazane.

Zachęcamy do kontaktu z naszą firmą. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania i ustalimy warunki współpracy!