Melioracje podwodne


FontannaPojęcie melioracji podwodnej odnosi się do przystosowania środowiska wodnego zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami produkcji rolnej. Nasze działania pozytywnie wpływają na produkcyjność gleby i jakość upraw. Stosujemy różnorodne rozwiązania, adekwatne do wymagań środowiska. W swojej pracy dbamy o zachowanie zróżnicowanych biocenoz polowych i łąkowych, ponieważ na pierwszym miejscu zawsze stawiamy dobrostan wód i bezpieczeństwo ekologiczne na danym obszarze.

Jedną z naszych specjalności są melioracje rzek. Melioracje wykonujemy również na innych zbiornikach wodnych. W zakresie melioracji nasi pracownicy zajmują się między innymi tworzeniem:

  • drenowania ceramicznego,
  • drenowania z zastosowaniem rur,
  • rowów nawadniających oraz odwadniających,
  • zabudowy przeciwpożarowej.

 

Z czego składają się melioracje wodne?

Melioracje wodne złożone są z rozmaitych urządzeń, które dzieli się na podstawowe i szczegółowe. Do najczęściej stosowanych podstawowych urządzeń melioracji wodnych zaliczają się m.in. stopnie i zbiorniki wodne, obiekty budowlane piętrzące i upustowe, budynki przeznaczone do ujmowania wód, kanały, rurociągi o średnicy powyżej 60 cm, stacje pomp. Z kolei do szczegółowych urządzeń należą: rowy, drenowanie, deszczownie z pompami, przepławki, systemy nawodnień grawitacyjnych, groble rowów nawadniających, stawy rybne oraz rurociągi o średnicy do 60 cm.

Pozostałe urządzenia wodnych melioracji to stacje pomp do nawodnień, a także systemy ciśnieniowych nawodnień, które służą do polepszenia stanu gleb (zwiększenie produkcyjności ziemi).

 

Melioracje rzek

Melioracje rzek niosą za sobą wiele korzyści. Przekierowana woda doprowadzana jest wszędzie tam, gdzie występuje jej deficyt (co jest szczególnie istotne dla rolnictwa), a odprowadzana z miejsc, gdzie jest jej nadmiar, grożący wylewaniem się wody z koryta.

W zakres usług naszej firmy wchodzą prace melioracyjne, w tym melioracje rzek, na zlecenie jednostek samorządowych. Dysponujemy specjalistycznym sprzętem, który pozwala nam w krótkim czasie wykonać powierzone nam roboty, by zapewnić bezpieczeństwo obiektów znajdujących się w okolicy rzek.

W szeroki zakres naszych usług wchodzi również dbanie o zbiorniki wodne, w tym koszenie rowów melioracyjnych.

Serdecznie zachęcamy do kontaktu z naszą firmą w celu uzyskania dodatkowych informacji!