Koszenie Zalewu Nakło-Chechło 2017

Koszenie Zalewu Nakło-Chechło 2017

Akwen o powierzchni 90 ha prawie całkowicie porośnięty makrofitami zanurzonymi: wywłócznikiem kłosowym z domieszką moczarki kanadyjskiej. Zalew stanowi obiekt cenny pod względem przyrodniczym. Jest intensywnie użytkowany dla celów turystycznych, sportowo-rekreacyjnych oraz przez wędkarzy.

Koszenie wykonaliśmy w okresie od maja do września. Roślinność była wykaszana, zbierana i usuwana poza obręb akwenu. Dodatkowo  wykonaliśmy prace porządkowe w obrębie miejsc przeznaczonych do kąpieli. W trakcie prac zbiornik nie był wyłączony z eksploatacji.

Źródło: TG Stacja http://www.tgstacja.pl/video/eko-strefa-sprzatnie-chechla