Oczyszczenie rowu melioracyjnego chemicznego z Łęgnowa do Oczyszczalni Kapuściska 2004

Oczyszczenie rowu melioracyjnego chemicznego z Łęgnowa do Oczyszczalni Kapuściska 2004

Z dna rowu wybrano wieloletnie osady wytrącające się ze ścieków pochodzących z produkcji środków chemii organicznej. Oczyszczono dokładnie dno oraz skarpy rowu z zalegających zanieczyszczeń.