WYKONANIE PRACE HYDROTECHNICZNYCH NA WODACH PŁYNĄCYCH I ZBIORNIKACH WODNYCH

W dziedzinie hydrotechniki jest w stanie wykonać:

 • Usuwanie osadów, poszerzanie i pogłębianie toru wodnego przy pomocy spycharki – amfibii do głębokość 7 m pod powierzchnią wody.
 • Eliminacja szkód powodziowych (osady, zbiorniki, przeszkody w rzece).
 • Budowa i likwidacja zbiorników (zapór ziemnych) w przepływie, usuwanie przeszkód w rzece (resztki jazów, filarów) za pomocą spychacza – amfibii.
 • Modyfikacja dna i brzegów podczas budowy mostów, wyrównanie i wzmocnienie przejść podziemnych.
 • Prace umacniające na ciekach wodnych – narzut kamienny, ręczne umacnianie brzegu kamieniem, kostka brukową i materacami betonowymi, umacnianie filarów mostowych.
 • Wyrównanie dna w zbiornikach rekreacyjnych, modyfikacja i budowa plaż.
 • Czyszczenie cieków wodnych, w tym usuwanie krzaków i ścinanie drzew.
 • Tworzenie nowych koryta rzek, kanałów nawigacyjnych.
 • Rozbiórka mostów.
 • Czyszczenie i budowa zbiorników wodnych.
 • Wydobywanie piasku żwirowego pod powierzchnią wody w wyrobiskach piaskowych.
 • Prace pomiarowe na ciekach wodnych, w tym badanie przeprowadzane przez nurków.
Prace melioracyjne i konserwacyjne