Usługi konserwacyjne na rzecz Spółki Wodnej Kapuściska 2013

Usługi konserwacyjne na rzecz Spółki Wodnej Kapuściska 2013

Prace wykonywano na czynnych urządzeniach melioracyjnych oraz na czynnych urządzeniach eksploatowanych przez oczyszczalnię ścieków m.in. na przepompowni ścieków.