Utrzymanie Kanału Dobrzykowskiego

Utrzymanie Kanału Dobrzykowskiego

Roboty melioracyjne objęły całą długość Kanału Dobrzykowskiego, tj. 27,8 km. Wykonaliśmy mechaniczne i ręczne koszenie dna kanału wraz z wygrabieniem roślinności. Koryto oczyściliśmy z zanieczyszczeń oraz zatorów pochodzenia naturalnego oraz antropogenicznego. W ramach usługi wykosiliśmy też skarpy oraz oczyściliśmy je z powywracanych drzew i połamanych gałęzi.